Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Tytuł:
Pieśni ludu litewskiego. Zebrał ... (Odb. z t. III Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1879,
Opis/komentarz:
w 4ce małej, str. 2 nl., 64. Ak. — Jag.
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Pieśni ludu litewskiego. Zebrał ... (Odb. z t. III Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej).
Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1879,
w 4ce małej, str. 2 nl., 64.
Ak. — Jag.