Nazwisko i imię:
Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
Tytuł:
Prospekt. Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja. Z drzeworytami Michała Starkmana.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1857,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4. Tytuł nagłówkowy. Na s. 2: Wilno 1857 r. Marca 6. Edward Kotłubaj. Na s. 3-44: portret Jana III Radziwiłła (podczaszego litewskiego, starosty żmudzkiego) i jego biogram. Jag. (def.) - Kórnik
Całość:
Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
Prospekt. Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja. Z drzeworytami Michała Starkmana.
Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1857,
w 8ce, str. 4.
Tytuł nagłówkowy.
Na s. 2: Wilno 1857 r. Marca 6. Edward Kotłubaj.
Na s. 3-44: portret Jana III Radziwiłła (podczaszego litewskiego, starosty żmudzkiego) i jego biogram.
Jag. (def.) - Kórnik