Nazwisko i imię:
Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
Tytuł:
Odsiecz smoleńska i pokój polanowski. (Odb. z Czasu. Dodatek miesięczny na październik).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Czasu, 1858,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 72. Autor podpisany pod tekstem. Zawiera m.in.: Artykuły albo kondycye wojsku Moskiewskiemu pod Smoleńskiem dane. Działo się w obozie Króla J. M. pod Smoleńskiem na Bohdanowej Okolicy w stanowisku ks. J. M. P. Zygmunta Karola Radziwiłła, krajczego W. Ks. Lit. kawalera maltańskiego na Skowronkowej górze d. 24 Februarii 1634 r. (s. 39-43); Uniwersał króla Władysława IV, z datą i podpisem: Dan w obozie pod Smoleńskiem, Dnia 8. miesiąca Oktobra; R. P. 1633. Panowania królestw Naszych Igo. Vladislaus. Rex. Petrus Gembicki, Sekretarius R. M. (s. 59-62); List Senatorów znajdujących sią w obozie pod Smoleńskiem, do bojarów radnych Moskiewskich, przez Woronicza posłany z datą: Pisano w obozie na Bohdanowej Okolicy, roku od narodzenia Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego 1634, miesiąca Januarii 4 dnia (str. 62-70); rotę przysięgi Wodzów Moskiewskich (str. 70-71); spis dział zdobytych pod Smoleńskiem (str. 71-72). Jag. - Nar. - Ossol.
Całość:
Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
Odsiecz smoleńska i pokój polanowski. (Odb. z Czasu. Dodatek miesięczny na październik).
Kraków, Druk. Czasu, 1858,
w 8ce, str. 72.
Autor podpisany pod tekstem.
Zawiera m.in.: Artykuły albo kondycye wojsku Moskiewskiemu pod Smoleńskiem dane. Działo się w obozie Króla J. M. pod Smoleńskiem na Bohdanowej Okolicy w stanowisku ks. J. M. P. Zygmunta Karola Radziwiłła, krajczego W. Ks. Lit. kawalera maltańskiego na Skowronkowej górze d. 24 Februarii 1634 r. (s. 39-43); Uniwersał króla Władysława IV, z datą i podpisem: Dan w obozie pod Smoleńskiem, Dnia 8. miesiąca Oktobra; R. P. 1633. Panowania królestw Naszych Igo. Vladislaus. Rex. Petrus Gembicki, Sekretarius R. M. (s. 59-62); List Senatorów znajdujących sią w obozie pod Smoleńskiem, do bojarów radnych Moskiewskich, przez Woronicza posłany z datą: Pisano w obozie na Bohdanowej Okolicy, roku od narodzenia Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego 1634, miesiąca Januarii 4 dnia (str. 62-70); rotę przysięgi Wodzów Moskiewskich (str. 70-71); spis dział zdobytych pod Smoleńskiem (str. 71-72).
Jag. - Nar. - Ossol.