Nazwisko i imię:
Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
Tytuł:
Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja. Z drzeworytami Michała Starkmana.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1857,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 558; złp. 54. Na s. 5-6: wstęp od autora bez tytułu, podpisany: E. K. Obejmuje biogramy przedstawicieli rodu Radziwiłłów wraz z portretami. Zawiera m.in. listy króla Jana Kazimierza, Samuela Komorowskiego (oboźnego litewskiego), Krzysztofa Paca (kanclerza wielkiego litewskiego), Bogusława Radziwiłła (koniuszego litewskiego), Hieronima Floriana Radziwiłła (chorążego wielkiego litewskiego), Karola Radziwiłła zw. Panie Kochanku, Krzysztofa Radziwiłła zw. Piorun (I) i jego syna Krzysztofa Radziwiłła młodszego (II). Nadto m.in.: fundusz ustanowiony przez Albrychta Stanisława Radziwiłła i jego małżonkę (Krystynę Annę Radziwiłłową z Lubomirskich) dla wyposażenia dwunastu ubogich panien (z r. 1640); fundusz Stanisława Radziwiłła (marszałka wielkiego litewskiego) na szpital ołycki (z r. 1593); Instrukcja Od nas Półkownikow, Oberszterow, Rotmistrzów, Poruczników, Kapitanów i wszystkiego w obec rycerstwa... pod regimentem J. W. J. Pana Podskarbiego Wielkiego i Hetmana Polnego W. Ks. Lit. (Wincentego Korwina Gosiewskiego) zostającego ... posłom naszym do J. Oświeconego Księcia J. M. Pana Koniuszego W. Ks. Lit. (Bogusława Radziwiłła) obranym i wyprawionym, dana w obozie pod Bowskiem dnia 8 Februarji 1660 r.; testament Karola Radziwiłła zw. Panie Kochanku (z r. 1790). Ak. (?) - Czart. - Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kotłubaj Edward (1822 lub 1823-1879).
Galerja Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez Edwarda Kotłubaja. Z drzeworytami Michała Starkmana.
Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1857,
w 4ce, str. 558; złp. 54.
Na s. 5-6: wstęp od autora bez tytułu, podpisany: E. K.
Obejmuje biogramy przedstawicieli rodu Radziwiłłów wraz z portretami.
Zawiera m.in. listy króla Jana Kazimierza, Samuela Komorowskiego (oboźnego litewskiego), Krzysztofa Paca (kanclerza wielkiego litewskiego), Bogusława Radziwiłła (koniuszego litewskiego), Hieronima Floriana Radziwiłła (chorążego wielkiego litewskiego), Karola Radziwiłła zw. Panie Kochanku, Krzysztofa Radziwiłła zw. Piorun (I) i jego syna Krzysztofa Radziwiłła młodszego (II).
Nadto m.in.: fundusz ustanowiony przez Albrychta Stanisława Radziwiłła i jego małżonkę (Krystynę Annę Radziwiłłową z Lubomirskich) dla wyposażenia dwunastu ubogich panien (z r. 1640); fundusz Stanisława Radziwiłła (marszałka wielkiego litewskiego) na szpital ołycki (z r. 1593); Instrukcja Od nas Półkownikow, Oberszterow, Rotmistrzów, Poruczników, Kapitanów i wszystkiego w obec rycerstwa... pod regimentem J. W. J. Pana Podskarbiego Wielkiego i Hetmana Polnego W. Ks. Lit. (Wincentego Korwina Gosiewskiego) zostającego ... posłom naszym do J. Oświeconego Księcia J. M. Pana Koniuszego W. Ks. Lit. (Bogusława Radziwiłła) obranym i wyprawionym, dana w obozie pod Bowskiem dnia 8 Februarji 1660 r.; testament Karola Radziwiłła zw. Panie Kochanku (z r. 1790).
Ak. (?) - Czart. - Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Łop. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.