Nazwisko i imię:
Kotlinskij Aleksandr.
Tytuł:
Torżestwo oswiaszczenija cerkwi w m. Głubokom (Disnienskago ujezda). (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1787).
Miejsce i rok wydania:
Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, b. r. (1878),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 15, 1 nl. Tytuł nagłówkowy. Pod tekstem podpis: Glubokskij błagoczinnyj swiaszcz. Aleksandr Kotlinskij. Petersb. Ros.Bibl.Nar.
Całość:
Kotlinskij Aleksandr.
Torżestwo oswiaszczenija cerkwi w m. Głubokom (Disnienskago ujezda). (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1787).
Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, b. r. (1878),
w 8ce, str. 15, 1 nl.
Tytuł nagłówkowy.
Pod tekstem podpis: Glubokskij błagoczinnyj swiaszcz. Aleksandr Kotlinskij.
Petersb. Ros.Bibl.Nar.