Nazwisko i imię:
Kotlinskij Aleksandr.
Tytuł:
Oda. Gołos sierdca, na smierť caria-muczenika impieratora Aleksandra II-go. 1-go marta 1881 goda. W pamiať wielikago monarcha. Głubokskago błagoczinnago, swiaszczennika Aleksandra Kotlinskago.
Miejsce i rok wydania:
Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1882,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 12. Petersb. Ros.Bibl.Nar.
Całość:
Kotlinskij Aleksandr.
Oda. Gołos sierdca, na smierť caria-muczenika impieratora Aleksandra II-go. 1-go marta 1881 goda. W pamiať wielikago monarcha. Głubokskago błagoczinnago, swiaszczennika Aleksandra Kotlinskago.
Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1882,
w 8ce, str. 12.
Petersb. Ros.Bibl.Nar.