Nazwisko i imię:
(Kotlarze).
Tytuł:
(Zaproszenie bez tytułu, inc.: Zgromadzenie majstrów kotlarskich wraz z Czeladzmi Zapraszają na Nabożeństwo do Kościoła X.X. Bernardynów za pomyślność Ojczyzny w dniu 27ym Września r. b. o godzinie 10 z rana odbyć się mające).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (1861),
Opis/komentarz:
w 16ce podłużnej, str. 1 nl. (Litografowane). Na egz. adnotacja ołówkiem: 27/IX 61. Jag.
Całość:
(Kotlarze).
(Zaproszenie bez tytułu, inc.: Zgromadzenie majstrów kotlarskich wraz z Czeladzmi Zapraszają na Nabożeństwo do Kościoła X.X. Bernardynów za pomyślność Ojczyzny w dniu 27ym Września r. b. o godzinie 10 z rana odbyć się mające).
B. m. b. r. (1861),
w 16ce podłużnej, str. 1 nl. (Litografowane).
Na egz. adnotacja ołówkiem: 27/IX 61.
Jag.