Nazwisko i imię:
Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923).
Tytuł:
Un nuevo Geco de Matto-Grosso.
Opis/komentarz:
ob. wyżej: Batracios y reptiles de Rioja y Catamarca (1895).
Całość:
Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923).
Un nuevo Geco de Matto-Grosso.
ob. wyżej: Batracios y reptiles de Rioja y Catamarca (1895).