Nazwisko i imię:
Jendl Alfred.
Tytuł:
Naruszenie czci a obraza wedle teoryi i ustawodawstwa austryackiego. Studyum filozoficzno-prawnicze. Napisał Dr. ... (Rozprawy z kursów dla kandydatów sędziowskich okręgu krakowskiego, oddział kryminalistyczny pod kierunkiem dra Makarewicza, zesz. 1).
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Władysława Łozińskiego, 1899,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 132. Ossol. — Pozn.Un.
Całość:
Jendl Alfred.
Naruszenie czci a obraza wedle teoryi i ustawodawstwa austryackiego. Studyum filozoficzno-prawnicze. Napisał Dr. ... (Rozprawy z kursów dla kandydatów sędziowskich okręgu krakowskiego, oddział kryminalistyczny pod kierunkiem dra Makarewicza, zesz. 1).
Lwów, druk. Władysława Łozińskiego, 1899,
w 8ce, str. 132.
Ossol. — Pozn.Un.