Nazwisko i imię:
Kolęda Robotnicza.
Tytuł:
(Inc.: „Hej w dzień Narodzenia prawdy Krzewiciela ...”).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Warszawa, 1891). (Hektografowane).
Opis/komentarz:
Ułożyli robotnicy fabryki Fajansa, wydał Związek Robotników Polskich, odbił na hektografie J. Matraszek. (Por. A. Kiełza: Mój udział w pracy Związku Robotników, w: Dzieje Najnowsze, Warszawa, 1947, nr 1, str. 78).
Całość:
Kolęda Robotnicza.
(Inc.: „Hej w dzień Narodzenia prawdy Krzewiciela ...”).
B. m. b. r. (Warszawa, 1891). (Hektografowane).
Ułożyli robotnicy fabryki Fajansa, wydał Związek Robotników Polskich, odbił na hektografie J. Matraszek. (Por. A. Kiełza: Mój udział w pracy Związku Robotników, w: Dzieje Najnowsze, Warszawa, 1947, nr 1, str. 78).