Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
Prospekt na Zbiór powieści J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Pisarze znakomici, żyjący wśród narodów, które umieją czcić talent, pracę rzetelną i zasługę prawdziwą, mają prawo żądać, aby jeszcze za ich życia społeczeństwo zajęło się zbiorowem wydaniem wszystkich ich utworów..., z datą: Lwów we Wrześniu r. 1871).
Miejsce i rok wydania:
B. m. i r. (Lwów, 1871),
Opis/komentarz:
folio, str. 2 nl. Tytuł nagłówkowy. Jag. - (Prospekt na Zbiór powieści J. I. Kraszewskiego, inc.: Zupełne wydanie powieści J. I. Kraszewskiego, rozpoczęło się we Lwowie 1. Października 1871 r. i stosownie do poprzedniego ogłoszenia w dniu tym rozesłano prenumeratorom pierwszych 5 tomów..., z datą: Lwów w Grudniu 1871 r.). Lwów, druk. K. Pillera, 1871, folio, str. 2 nl. Jag.
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Prospekt na Zbiór powieści J. I. Kraszewskiego. (Inc.: Pisarze znakomici, żyjący wśród narodów, które umieją czcić talent, pracę rzetelną i zasługę prawdziwą, mają prawo żądać, aby jeszcze za ich życia społeczeństwo zajęło się zbiorowem wydaniem wszystkich ich utworów..., z datą: Lwów we Wrześniu r. 1871).
B. m. i r. (Lwów, 1871),
folio, str. 2 nl.
Tytuł nagłówkowy.
Jag.
- (Prospekt na Zbiór powieści J. I. Kraszewskiego, inc.: Zupełne wydanie powieści J. I. Kraszewskiego, rozpoczęło się we Lwowie 1. Października 1871 r. i stosownie do poprzedniego ogłoszenia w dniu tym rozesłano prenumeratorom pierwszych 5 tomów..., z datą: Lwów w Grudniu 1871 r.). Lwów, druk. K. Pillera, 1871, folio, str. 2 nl.
Jag.