Nazwisko i imię:
(Kraszewski Józef Ignacy).
Tytuł:
(Prospekt, inc.: Redakcya Książki jubileuszowej J. I. Kraszewskiego podaje do powszechnej wiadomości...).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. J. Bergera, 1879,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2. Informację o edycji podaje Władysław Wisłocki, Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, w: Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 298. Tamże podano: Odbitka z Biblioteki Warszawskiej z zeszytu za maj 1879 r. (?). - Ogłoszenie o analogicznym incipicie, dotyczące sprzedaży ostatnich egzemplarzy książki po cenie prenumeracyjnej, ukazało się w Bibliotece Warszawskiej w r. 1880 (t. II, z. 6, s. 547, w dziale: Wiadomości bieżące, naukowe, literackie i artystyczne, za maj 1880).
Całość:
(Kraszewski Józef Ignacy).
(Prospekt, inc.: Redakcya Książki jubileuszowej J. I. Kraszewskiego podaje do powszechnej wiadomości...).
Warszawa, druk. J. Bergera, 1879,
w 8ce, str. 2.
Informację o edycji podaje Władysław Wisłocki, Bibliografia obchodu uroczystości jubileuszowych J. I. Kraszewskiego, w: Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku, Kraków 1881, s. 298.
Tamże podano: Odbitka z Biblioteki Warszawskiej z zeszytu za maj 1879 r. (?). - Ogłoszenie o analogicznym incipicie, dotyczące sprzedaży ostatnich egzemplarzy książki po cenie prenumeracyjnej, ukazało się w Bibliotece Warszawskiej w r. 1880 (t. II, z. 6, s. 547, w dziale: Wiadomości bieżące, naukowe, literackie i artystyczne, za maj 1880).