Nazwisko i imię:
Język wołoski.
Opis/komentarz:
ob. Rumuński język.
Całość:
Język wołoski.
ob. Rumuński język.