Nazwisko i imię:
Język starosłowiański.
Opis/komentarz:
ob. Staro-cerkiewno-słowiański język.
Całość:
Język starosłowiański.
ob. Staro-cerkiewno-słowiański język.