Nazwisko i imię:
Język pruski.
Opis/komentarz:
ob. Pruski język.
Całość:
Język pruski.
ob. Pruski język.