Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Elementarz polski czyli nauka czytania pisma polskiego z krótkim katechizmem dla Małych Dzieci, przez X. S. K.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1875,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 36. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 390, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu. Jag. - Toż. przez Ks. S. K. Warszawa, Gebethner i Wolff, Wilna, tip. p. f. O. Zawadzkago, 1888, w 12ce, str. 36. Warsz.Un. - Toż. Przez ks. S. K. Żytomierz, druk. i lit. M. Denenmana, 1890, w 16ce, str. 36. Jag. (?) - Łop. - Ossol. - Tor.Un. - Toż. Przez Ks. S. K. Warszawa, Gebethner i Wolff, Wilna, tip. O. Zawadzkago, 1891, w 12ce, str. 36. Warsz.Un. - Wilno, Bibl.Akad.Nauk - Toż. Przez ks. Arcy-Bisk. S. K. Warszawa, Gebethner i Wolff, Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1894, w 8ce mniejszej, str. 32; kop. 3. Łop. - Warsz.Un. - Toż, przez Ks. Arcy-Biskupa Szym. Kozłowskiego. Wydanie nowe pomnożone. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1899, w 8ce, str. 43; kop. 5, karton kop. 8. Warsz.Un. - Toż, przez Ks. Arcy-Biskupa Szym. Kozłowskiego. Wydanie nowe pomnożone. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1900, w 8ce mniejszej, str. 43. Petersb. Bibl.Akad.Nauk - Warsz.Un.
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Elementarz polski czyli nauka czytania pisma polskiego z krótkim katechizmem dla Małych Dzieci, przez X. S. K.
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1875,
w 12ce, str. 36.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 390, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu.
Jag.
- Toż. przez Ks. S. K. Warszawa, Gebethner i Wolff, Wilna, tip. p. f. O. Zawadzkago, 1888, w 12ce, str. 36.
Warsz.Un.
- Toż. Przez ks. S. K. Żytomierz, druk. i lit. M. Denenmana, 1890, w 16ce, str. 36.
Jag. (?) - Łop. - Ossol. - Tor.Un.
- Toż. Przez Ks. S. K. Warszawa, Gebethner i Wolff, Wilna, tip. O. Zawadzkago, 1891, w 12ce, str. 36.
Warsz.Un. - Wilno, Bibl.Akad.Nauk
- Toż. Przez ks. Arcy-Bisk. S. K. Warszawa, Gebethner i Wolff, Wilno, druk. J. Zawadzkiego, 1894, w 8ce mniejszej, str. 32; kop. 3.
Łop. - Warsz.Un.
- Toż, przez Ks. Arcy-Biskupa Szym. Kozłowskiego. Wydanie nowe pomnożone. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1899, w 8ce, str. 43; kop. 5, karton kop. 8.
Warsz.Un.
- Toż, przez Ks. Arcy-Biskupa Szym. Kozłowskiego. Wydanie nowe pomnożone. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1900, w 8ce mniejszej, str. 43.
Petersb. Bibl.Akad.Nauk - Warsz.Un.