Nazwisko i imię:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Tytuł:
Elementarz polski czyli nauka czytania z krótkim katechizmem dla Małych Dzieci, przez X. S. K.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1859,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 32; gr. 7. Białystok, Bibl.Un. - Toż. Tamże, 1860 (na okładce: 1861), w 12ce, str. 36; gr. 7. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu. Jag.
Całość:
Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
Elementarz polski czyli nauka czytania z krótkim katechizmem dla Małych Dzieci, przez X. S. K.
Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1859,
w 12ce, str. 32; gr. 7.
Białystok, Bibl.Un.
- Toż. Tamże, 1860 (na okładce: 1861), w 12ce, str. 36; gr. 7.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. II, Kraków 1874, s. 456, autorstwo przypisano mylnie ks. Stanisławowi Kozłowskiemu.
Jag.