Nazwisko i imię:
Kolej Północna Cesarza Ferdynanda.
Opis/komentarz:
ob. Instrukcja dla robotników magazynowych (1894).
Całość:
Kolej Północna Cesarza Ferdynanda.
ob. Instrukcja dla robotników magazynowych (1894).