Nazwisko i imię:
Kolej konna.
Opis/komentarz:
ob. Kontrakt Firmowo-Komanditnago Towariszczestwa Wilanowskoj Konno-Żeleznoj Dorogi (1893); Magnus W. (wilanowska 1893); Umowa zawarta między gminą m. Krakowa a Bankiem belgijskim (1881). Ob. też Tramwaj konny.
Całość:
Kolej konna.
ob. Kontrakt Firmowo-Komanditnago Towariszczestwa Wilanowskoj Konno-Żeleznoj Dorogi (1893); Magnus W. (wilanowska 1893); Umowa zawarta między gminą m. Krakowa a Bankiem belgijskim (1881).
Ob. też Tramwaj konny.