Nazwisko i imię:
Kozłowski Wiktor Kazimierz Grzegorz, asesor nadleśny województwa mazowieckiego (1791-1858).
Tytuł:
Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Przez Kozłowskiego Wiktora Nadleśnego, b. Professora Szkoły leśnej praktycznej, Kawalera Orderu Śgo Stanisława IV klassy. Zeszyt pierwszy.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Redakcyi Sylwana, druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1846,
Opis/komentarz:
w 4ce mniejszej, str. 4 nl., 412, tabl. 2; zeszyt drugi, b. m., 1847, str. 2 nl., 413-635. Zeszyt pierwszy zawiera hasła do końca litery P, zeszyt drugi rozpoczyna się od litery R. Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Łop. - Nar. - Pozn. TPN - Pozn.Un. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kozłowski Wiktor Kazimierz Grzegorz, asesor nadleśny województwa mazowieckiego (1791-1858).
Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Przez Kozłowskiego Wiktora Nadleśnego, b. Professora Szkoły leśnej praktycznej, Kawalera Orderu Śgo Stanisława IV klassy. Zeszyt pierwszy.
Warszawa, nakł. Redakcyi Sylwana, druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1846,
w 4ce mniejszej, str. 4 nl., 412, tabl. 2; zeszyt drugi, b. m., 1847, str. 2 nl., 413-635.
Zeszyt pierwszy zawiera hasła do końca litery P, zeszyt drugi rozpoczyna się od litery R.
Ak. - Czart. - Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Łop. - Nar. - Pozn. TPN - Pozn.Un. - Tor.Ks.K. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.