Nazwisko i imię:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Tytuł:
Wybór dzieł drammatycznych Augusta Kotzebue wolne naśladowanie z niemieckiego przez Stanisława Hr: Platera.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1826,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. XVI, 2 nl., 371, 1 nl.; tal. 1. Zawartość: Na s. III-VIII: Przemowa (tłumacza). Na s. IX-XVI: O życiu i pismach Augusta Kotzebue. Na s. 1-82: Nienawiść ludzi i żal. Dramma w pięciu aktach. Na s. 83-151: Syn nieprawny. Dramma we czterech aktach. Na s. 152-222: Dziewica słońca. Dramma we czterech aktach. Na s. 223-287: Wieśniak w Stolicy. Komedya we czterech aktach. Na s. 289-371, 1 nl.: Miasteczko niemieckie. Komedya we czterech aktach. Do każdego dramatu dołączono krótkie posłowie tłumacza. Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Wybór dzieł drammatycznych Augusta Kotzebue wolne naśladowanie z niemieckiego przez Stanisława Hr: Platera.
Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1826,
w 4ce, str. XVI, 2 nl., 371, 1 nl.; tal. 1.
Zawartość:
Na s. III-VIII: Przemowa (tłumacza).
Na s. IX-XVI: O życiu i pismach Augusta Kotzebue.
Na s. 1-82: Nienawiść ludzi i żal. Dramma w pięciu aktach.
Na s. 83-151: Syn nieprawny. Dramma we czterech aktach.
Na s. 152-222: Dziewica słońca. Dramma we czterech aktach.
Na s. 223-287: Wieśniak w Stolicy. Komedya we czterech aktach.
Na s. 289-371, 1 nl.: Miasteczko niemieckie. Komedya we czterech aktach.
Do każdego dramatu dołączono krótkie posłowie tłumacza.
Ak. - Czart. - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Nar. - Ossol. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Ks.K. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.