Nazwisko i imię:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Tytuł:
Wstyd fałszywy dramma w czterech aktach. Tłómaczenie Tadeusza Hiżdeva z dzieł JPana Augusta Kozebue, do zwyczajów Krajowych przystosowane. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. I).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1802 (1803),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 100; złp. 2. Zawiera dedykację: Do Jaśnie Wielmożney Jmć Pani Justyny z Rdułłtowskich Hrabiny Rzewuskiey Kasztelanowey Witepskiey. (Podpisany:) J. W. Hrabiny Nayniższy sługa Tadeusz Hizdev. 1802. R, z Łucka. 18. Julij. Ob. też wyżej: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. I (1893). Ak. (?) - Czart. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.
Całość:
Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
Wstyd fałszywy dramma w czterech aktach. Tłómaczenie Tadeusza Hiżdeva z dzieł JPana Augusta Kozebue, do zwyczajów Krajowych przystosowane. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. I).
B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1802 (1803),
w 8ce, str. 100; złp. 2.
Zawiera dedykację: Do Jaśnie Wielmożney Jmć Pani Justyny z Rdułłtowskich Hrabiny Rzewuskiey Kasztelanowey Witepskiey. (Podpisany:) J. W. Hrabiny Nayniższy sługa Tadeusz Hizdev. 1802. R, z Łucka. 18. Julij.
Ob. też wyżej: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. I (1893).
Ak. (?) - Czart. - Nar. - Ossol. - Warsz.Un.