Nazwisko i imię:
Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935).
Tytuł:
Kilka uwag o charakterze Adama Mickiewicza. Napisał Władysław Kozłowski. (Nadb. z Kosmosu 1898).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Lwów, 1898),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 229-251. Tytuł nagłówkowy. Jag.
Całość:
Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935).
Kilka uwag o charakterze Adama Mickiewicza. Napisał Władysław Kozłowski. (Nadb. z Kosmosu 1898).
B. m. b. r. (Lwów, 1898),
w 4ce, str. 229-251.
Tytuł nagłówkowy.
Jag.