Nazwisko i imię:
Konkurs Dramatyczny Krakowski.
Opis/komentarz:
ob. Estreicher K. T. (Sprawozdanie 1877). Ob. też Konkurs na utwory sceniczne.
Całość:
Konkurs Dramatyczny Krakowski.
ob. Estreicher K. T. (Sprawozdanie 1877).
Ob. też Konkurs na utwory sceniczne.