Nazwisko i imię:
Brandt Roman prof. (1853—1920).
Tytuł:
Kratkaja fonietika i morfołogija polskago jazyka. Lekcyi ordinarnago profiessora Impieratorskago Moskowskago Uniwiersitieta...
Miejsce i rok wydania:
Moskwa, Uniwiers. Tipogr., 1894,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 n., 50, kop. 70. Inst.Bad.Lit. — Łop.
Całość:
Brandt Roman prof. (1853—1920).
Kratkaja fonietika i morfołogija polskago jazyka. Lekcyi ordinarnago profiessora Impieratorskago Moskowskago Uniwiersitieta...
Moskwa, Uniwiers. Tipogr., 1894,
w 8ce, str. 2 n., 50, kop. 70.
Inst.Bad.Lit. — Łop.