Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Ciche wody. Powieść współczesna. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1881,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 200; rub. 1. Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Toż. Tom II. Tamże, 1881, w 8ce, str. 203. Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl. - Toż. Tom III. Tamże, 1881, w 8ce, str. 200. Na s. 200 pod tekstem: Drezno 1878. W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 411, podano informację o pierwodruku w czasopiśmie: Ciche wody, powieść w 3 t. w Gaz. Warsz. Wrzesień 1879. Styczeń 1880. (Właściwie: Gazeta Warszawska, 1879, nr 206 - 1880, nr 88, z przerwami). Tamże, s. 411, podano informację o przekładzie niemieckim: Toż. Przekład r. 1880 na niemieckie Hartlebena w Wiedniu. - Czy wyszło? Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Ciche wody. Powieść współczesna. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I.
Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1881,
w 8ce, str. 200; rub. 1.
Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl.
- Toż. Tom II. Tamże, 1881, w 8ce, str. 203.
Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl.
- Toż. Tom III. Tamże, 1881, w 8ce, str. 200.
Na s. 200 pod tekstem: Drezno 1878.
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., t. VI, Kraków 1881, s. 411, podano informację o pierwodruku w czasopiśmie: Ciche wody, powieść w 3 t. w Gaz. Warsz. Wrzesień 1879. Styczeń 1880. (Właściwie: Gazeta Warszawska, 1879, nr 206 - 1880, nr 88, z przerwami).
Tamże, s. 411, podano informację o przekładzie niemieckim: Toż. Przekład r. 1880 na niemieckie Hartlebena w Wiedniu. - Czy wyszło?
Jag. - Książnica Cieszyńska - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Śl.