Nazwisko i imię:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Tytuł:
Wybór pism. Oddział I. Powieści sielskie poprzedzone wstępem krytycznym Kazimierza Kaszewskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska).
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. LXVII, 1 nl., 547, 1 nl. (spis rzeczy); rub. 1,50. Na okładce pod tytułem wymienione tytuły utworów: Ulana. Budnik. Ostap Bondarczuk. Jaryna. Ładowa Pieczara. Jermoła. Na s. V-LXVII: Wstęp krytyczny, z podpisem: Kazimierz Kaszewski. N s. 1-73: Ulana. Powieść poleska (w tym na s. 1 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Dnia 6 Stycznia 1874 roku. Drezno. J. I. Kraszewski). Na s. 75-151: Budnik. Obrazek (w tym na s. 75 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Dnia 6 Stycznia 1874 roku. Drezno. J. I. Kraszewski). Na s. 153-330: Ostap Bondarczuk i Jaryna (w tym na s. 153 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Dnia 5 Grudnia 1874 roku. Drezno. J. I. Kraszewski; na s. 155-238: Część pierwsza. Ostap Bondarczuk; na s. 239-330: Część druga. Jaryna; na s. 239 pod tytułem dedykacja: Józefowi Korzeniowskiemu przypisał autor; na s. 330 pod tekstem: Hubin, Czerwiec, 1849). Na s. 331-425: Ładowa Pieczara, z datą: Hubin - Wrzesień, 1851. Luty, 1852 (w tym na s. 331 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Drezno 1872. J. I. Kraszewski; na s. 332 dedykacja: Do mego kochanego brata Kajetana Kraszewskiego w Romanowie, z datą i podpisem: Twój Józef. 9 października 1851. Hubin). Na s. 427-547: Jermoła (w tym na s. 427 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Drezno 1872. J. I. Kraszewski; na s. 428 dedykacja dla Ludwika Kondratowicza: Władysławowi Syrokomli tę przyjacielską pamiątkę przesyła autor, z datą: Żytomierz, 1855). Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Nar. - Lub.Un.Kat. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Toż. Oddział II. Powieści szlacheckie poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1885, w 8ce, str. XXVI, 505, 1 nl. (spis rzeczy); rub. 1,50. Na okładce pod tytułem wymienione tytuły utworów: Ostatni z Siekierzyńskich. Dwa światy. Na s. V-XXVI: Wstęp. Szlachta i panowie w powieściach Kraszewskiego, z podpisem: P. Chmielowski. Na s. 1-132: Ostatni z Siekierzyńskich. Historya szlachecka, z datą: Hubin, Czerwiec, lipiec, 1850 (w tym na s. 1-2 wstęp autora bez tytułu, z datą: 15 sierpnia, 1872. Drezno. J. I. Kraszewski; na s. 3 dedykacja dla Ludwika Kondratowicza: Władysławowi Syrokomli na pamiątkę bytności jego w Hubinie przesyła Autor). Na s. 133-505: Dwa światy. Powieść (w tym na s. 133 wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: Drezno, maj 1871 r.; na s. 135 dedykacja: Nieznajomym przyjaciołom posyła Autor, z datą: Żytomierz, d. 14 lutego 1855 r.) Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Oddział III. Powieści społeczne poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1886, w 8ce, str. XXV, 1 nl., 604, 1 nl. (spis rzeczy); rub. 1,50. Na s. V-XXV: Wstęp. Tendencye w utworach Kraszewskiego, z podpisem: P. Chmielowski. Na s. 1-412: Boża Czeladka, z datą pod tekstem: 1856 (w tym na s. 2 dedykacja: Ignacemu Chodźce Autorowi Obrazów Litewskich w dowód wysokiego poważania dla człowieka i pisarza poświęca Autor). Na s. 413-604: Szalona. Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Oddział IV. Powieści z dziejów rzymskich poprzedzone wstępem krytycznym przez Tadeusza Korzona. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1887, w 8ce, str. XLV, 3 nl. (spis rzeczy), 448; rub. 1,50. Na s. V-XLV: Wstęp, z podpisem: Tadeusz Korzon. Na s. 1-304: Capreä i Roma (w tym na s. 2 dedykacja dla Józefa Kremera: Autorowi Listów z Krakowa Dr. Kremerowi w dowód głębokiego szacunku przesyła autor, z datą: Drezno 1875; na s. 3-4 wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: Drezno, 1875 r.; na s. 5-6 wstęp autora bez podpisu, pt.: Słówko wstępne, z datą: D. 8 czerwca 1859 z Żytomierza; na s. 302 pod tekstem: Żytomierz d. 19 czerwca 1859). Na s. 305-448: Rzym za Nerona. Obrazy historyczne (w tym na s. 307-309 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: J. I. K. 1864 w grudniu). Gdańsk - Jag. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK (def.) - Tor.Un. - Śl. (?) - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Oddział V. Powieści z czasów saskich poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1888, w 8ce, str. XL, 801, 2 nl. (spis rzeczy); rub. 2. Na s. V-XL: Wstęp. Powieści Kraszewskiego z czasów saskich, z podpisem: Piotr Chmielowski. Na s. 1-296: Hrabina Cosel, z datą: 1873. Na s. 297-547: Brühl, z datą: 1874. Na s. 549-801: Z siedmioletniej wojny, z datą: 1875. Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. (def.) - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Oddział VI. Nowele, obrazki i fantazye porządkiem chronologicznym ułożone i wstępem krytycznym poprzedzone przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1890, w 8ce, str. XIX, 1 nl., 669, 3 nl. (spis rzeczy); rub. 2,25. Znane są dwa warianty, różniące się datą cenzury (17 II 1890 lub 12 VIII 1890), opracowaniem graficznym strony tytułowej oraz odmiennym zapisem inicjałów autora. Na s. V-XIX: Wstęp. Artyzm w powieściach Kraszewskiego, z podpisem: Piotr Chmielowski. Na s. 3-9: 1. Biografia Sokalskiego Organisty, z datą: 1830. Na s. 10-13: 2. Wieczór czyli przypadki peruki, z datą: 1830. (Wyimek z: Dwa a dwa cztery czyli piekarz i jego rodzina). Na s. 13-15: 3. Podróż po mojej szkatułce. Dziwactwo, z datą: Grudzień 1831 r. Na s. 16-27: 4. Imieniny. Obrazek historyczny, z datą: r. 1831. Wilno. (Wyimek z: Wędrówki literackie). Na s. 28-42: 5. Marya, z datą: 1832. (Wyimek z: Kościół Święto-Michalski w Wilnie). Na s. 43-46: 6. Majster i czeladnik, z datą: 1833. Na s. 47-52: 7. O babie kościelnej, z datą: 1833. (Wyimek z: Improwizacje dla moich przyjaciół). Na s. 53-60: 8. Raj i piekło. Fantasmagorya historyczna. 1529-1749, z datą: 1834. Na s. 61-67: 9. Było nas dwoje. Improwizacya fantastyczna, z datą: 18 września 1835. Wilno. (Dodatek do powieści: Cztery wesela, wyd. II, 1841). Na s. 68-75: 10. Pożar zamku wileńskiego. Szkic historyczny, z datą: 1836. Na s. 76-92: 11. Pińsk i Pińszczyzna, z datą: 1837. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy). Na s. 93-100: 12. Tatarzy na weselu. Historyjka, z datą: Dubno, 1837, wrzesień. Na s. 101-106: 13. Iako Sathan kusił pustelnika na puszcze. Legenda, kthorą opowiedał Pan Mikołay Rey z Nagłowice u Pana Pszonki na Babinie, z datą: 1837. (Dodatek do powieści: Ostatnia z książąt słuckich). Na s. 107-111: 14. Życie po śmierci. Powieść pijaka, z datą: Omelno d. 11 sierpnia 1838. (Wyimek z: Latarnia czarnoksięska). Na s. 112-117: 15. Pracownia Suchodolskiego, z datą: Warszawa, październik 1838. Na s. 118-123: 16. Jarmark w Janówce, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy). Na s. 124-129: 17. Ossowa Felińskiego, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy). Na s. 130-134: 18. Osada Sernicka, z datą: 1839 (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy). Na s. 135-139: 19. Karczmy, Żydzi, Drogi, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy). Na s. 140-144: 20. Włościanie, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy). Na s. 145-156: 21. Na Wołyń, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy). Na s. 157-159: 22. Dumania, z datą: 1839. (Wyimek z: Poeta i świat). Na s. 160-163: 23. Wiściarze, z datą: Omelno, 15 sierpnia 1839 r. Na s. 164-170: 24. Obrazki z natury, z datą: Dnia 20 września 1839. Omelno. Na s. 171-176: 25. Dziady i Baby, z datą: Omelno d. 10 paździer. 1839 r. Na s. 177-182: 26. Stańczyk. Biografia, z datą: 1839. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne). Na s. 183-196: 27. Wieczór w Czarnym-Lesie, z datą: Gródek 20 lipca 1840 r. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne). Na s. 197-205: 28. Marcin Kaptur. Szkic historyczny z XVI wieku, z datą: 1840. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne. Na s. 206-213: 29. Dorotka, z datą: 1840 październik Gródek. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne). Na s. 214-219: 30. Literat na prowincyi. List do wydawcy Tygodnika Petersburskiego, z datą: Gródek, 24 lutego 1841 r. Na s. 220-232: 31. Adam. Wspomnienie akademickie, z datą: 18 października 1842 r. Gródek. (Wyimek z: Pamiętniki nieznajomego). Na s. 233-257: 32. Historya Herszka, z datą: 1843. (Wyimek z: Latarnia czarnoksięska). Na s. 258-269: 33. Wspomnienia pana Szambelana, z datą: 1848. (Wyimek z: Okruszyny). Na s. 270-280: 34. Sobieradzka, z datą: Około r. 1850. (Wyimek z: Typy i charaktery). Na s. 281-291: 35. Motyl, z datą: Około r. 1850. (Wyimek z: Typy i charaktery). Na s. 292-300: 36. Pieśń życia. Fragment, z datą: 1854 r. (Wyimek z: Podróż do miasteczka). Na s. 301-319: 37. Historya prawdziwa o Janie Dubeltowym, z datą: 1855. (Wyimek z: Podróż do miasteczka). Na s. 320-345: 38. Abracadabra. Charakter, z datą: 1856. Na s. 346-371: 39. Leonia. Fantazya, z datą: Żytomierz 30 marca 1857 roku. (Wyimek z: Mogiły). Na s. 372-384: 40. Paroch, z datą: 1857. (Wyimek z: Metamorfozy). Na s. 385-397: 41. Żywot i przygody Imci Pana Józefa Gabryela z Gozda Hrabi Gozdzkiego, Wojewodzica Podlaskiego. Urywek, z datą: 1859. Na s. 398-400: 42. Kobieta. Fragment, z datą: 1861. Na s. 401-414: 43. Nauczyciele sieroty. Bajka, z datą: Drezno, 3 maja 1865 (na s. 407, pod cz. I); 1866 (na s. 414, pod cz. II). Na s. 415-422: 44. Profesor Milczek. Historyjka, z datą: Drezno, 15 sierpnia 1872 r. Na s. 423-431: 45. Skarb, z datą: 1873. Na s. 432-441: 46. Historya cmentarna, z datą: 1874. Na s. 442-456: 47. Pan starosta kaniowski. Z papierów po Glince, z datą: 1875. Na s. 457-465: 48. Dawny palestrant, z datą: 1877. (Wyimek z: Typy i charaktery). Na s. 466-498: 49. Upior. Opowiadanie przy kominku, z datą: 3 sierpnia 1877. Drezno. Na s. 499-533: 50. Z dziennika starego dziada, z datą: 1878. Na s. 534-544: 51. Łoktek (!) na łożu śmierci, z datą: 1881. (Wyimek z: Król chłopów). Na s. 545-559: 52. Jak się dawniej listy pisały, z datą: 1882. (Wyimek z: Mozaika). Na s. 560-572: 53. Koncert w Krynicy, z datą: 1882. (Wyimek z: Mozaika). Na s. 573-594: 54. Dowmund. Kartka z życia artysty, z datą: 1883. Na s. 595-619: 55. Radca Maciek. Nowella, z datą: 1884. Na s. 620-632: 56. Trzej królowie. Wspomnienie akademickie, napisane w twierdzy magdeburskiej, z datą: 1885. Na s. 633-636: 57. Disce. Fragment, z datą: San Remo, d. 12 listopada 1886 r. w nocy. Na s. 637-649: 58. Psiarek. Opowiadanie, z datą: 1886. Na s. 650-657: 59. Rejent Wątróbka, z datą: 1886. Na s. 658-669: 60. W oknie. Poemat żałobny, z datą: 1886. Gdańsk - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Oddział VII. Utwory dramatyczne poprzedzone wstępem krytycznym przez Władysława Bogusławskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1890, w 8ce, str. 442 (strona 26 mylnie oznaczona jako 10), 1 nl. (spis rzeczy). Na s. 5-21: Wstęp. Twórczość dramatyczna Kraszewskiego, z podpisem: Władysław Bogusławski. Na s. 23-167: Miód kasztelański: komedya kontuszowa w pięciu aktach prozą (w tym na s. 25-26, mylnie oznaczonej jako 10, wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: Dnia 15 grudnia 1859 roku. Zytomierz (!)). Na s. 169-255: Ciepła wdówka komedya we trzech aktach wierszem, z datą: Drezno 1866. Kwiecień. Na s. 257-297: Kosa i kamień, przysłowie dramatyczne. Na s. 299-375: Panie Kochanku, anegdota dramatyczna we trzech aktach (w tym na s. 301 dedykacja: Szanownemu Panu Janowi Konstantemu Żupańskiemu w dowód przyjaźni i szacunku dla Jego zasług obywatelskich tę drobnostkę, na pamiątkę pobytu w Poznaniu w maju 1867 r. przesyła z pozdrowieniem Autor; na s. 303 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Drezno 3 czerwca 1867. J. K.). Na s. 377-442: Radziwiłł w gościnie, anegdota dramatyczna we trzech aktach (w tym na s. 379 dedykacja: Do pana Wincentego Rapackiego, z datą i podpisem: ... sługę waszego: J. I. Kraszewskiego. Drezno, 15. grudnia 1870). Ob. też niżej wariant wydawniczy (1891). Gdańsk - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Warsz.Un. - Toż. Oddział VII. Utwory dramatyczne poprzedzone wstępem krytycznym przez Władysława Bogusławskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1891, w 8ce, str. 442, 1 nl. (spis rzeczy).; rub. 1,50. Wariant wydawniczy (inny rok wydania i data cenzury, odmienne opracowanie graficzne strony tytułowej, na s. 20 i 22 tekst częściowo zmieniony, na s. 26 poprawiono błąd paginacji). Na s. 1 (kontrtytułowej) zachowano rok wydania: 1890. Kórnik - Nar. - Romanów, Muz.JIK - Wrocł.Un. - Toż. Oddział VIII. Kartki z podróży 1858-1864 poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, 1892, w 8ce, str. XVIII, 911, 1 nl., XIII (spis rzeczy); rub. 3. Znane są dwa warianty, różniące się datą cenzury (1 XI 1891 lub 4 V 1892) oraz opracowaniem graficznym strony tytułowej. Na s. V-XVIII: Wstęp. Kraszewski jako podróżopisarz, z podpisem: Piotr Chmielowski. Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Oddział IX. Zarysy społeczne poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, 1893, w 8ce, str. XXI, 1 nl., 808, 2 nl. (spis rzeczy); rub. 3. Na s. V-XXI: Wstęp. Poglądy społeczne Kraszewskiego, z datą i podpisem: 31 maja 1891 r. Piotr Chmielowski. Na s. 3-49: 1. Asmodeusz w roku 1837 (w tym na s. 44-46 list Józefa Emanuela Przecławskiego). Na s. 50-74: 2. Choroby moralne XIX wieku. Na s. 75-91: 3. Synowie wieku, z datą pod tekstem: 1842. Na s. 92-127: 4. Rodzina (omówienie książki: Frederic Béchard, De la famille), z datą: Hubin, 29 lipca 1851. (Wyimek z: Okruszyny). Na s. 128-154: 5. Gospodarstwo krajowe (omówienie czasopisma: Roczniki Gospodarstwa Krajowego, 1842-1851), z datą: Hubin, 8 sierpnia 1851. Na s. 155-193: 6. Wieczory z r. 1858. (Wyimek z: Wieczory wołyńskie). Na s. 194-247: 7. Artykuły z Gazety Codziennej r. 1859. Na s. 248-294: 8. Artykuły z Gazety Codziennej r. 1860. Na s. 295-354: 9. Odczyty o cywilizacyi w Polsce. Na s. 355-482: 10. Artykuły z Gazety Codziennej 1861 r. Na s. 483-640: X (!, zamiast: 11). Listy z Mokotowskiej ulicy. Na s. 641-808: 12. Listy z podróży. Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un. - Toż. Oddział X. Studya i szkice literackie poprzedzone wstępem krytycznym i opatrzone spisem chronologicznym dzieł autora przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, 1894, w 8ce, str. XXIV, 960, 2 nl. (spis rzeczy); rub. 3,60. Na s. V-XXIV: Wstęp. Poglądy literackie J. I. Kraszewskiego, z datą i podpisem: 27 września 1894. Piotr Chmielowski. Na s. 3-7: 1. Rzut oka na ścieżkę, którą poszedłem, z datą i podpisem: Pisałem dnia 1 kwietnia 1832 roku w Wilnie. K. F. Pasternak. (Wyimek z: Dwa a dwa cztery czyli piekarz i jego rodzina). Na s. 8-22: 2. O polskich romansopisarzach, z datą: 1836. Na s. 23-31: 3. Jak się robią książki nowe z starych książek. Rzecz o kradzieży literackiej, z datą: Dołhe. Dnia 26 kwietnia 1837 r. Na s. 32-82: 4. O Stryjkowskim i jego kronice, z datą: 1839. (Dodatek do monografii: Wilno od początków jego do roku 1750). Na s. 83-104: 5. Literatura i krytyka M. Grabowskiego, z datą: Kisiele, 8 sierpnia 1839. Na s. 105-146: 6. Hamlet w przekładzie Kefalińskiego. Na s. 147-159: 7. Gawędki o sztuce. Na s. 160-171: 8. Spojrzenie na dzisiejszą literaturę polską, z datą: Gródek, 12 sierpnia 1840. Na s. 172-292: 9. Studya literackie. Na s. 293-451: 10. Nowe studya literackie. Na s. 452-498: 11. Karykatury historyczne. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne). Na s. 499-514: 12. Słówko o Kazimierzu Brodzińskim, z datą: d. 3 sierpnia 1844. Gródek. Na s. 515-744: 13. Listy literackie. (Obejmuje m.in. wyimki z: Okruszyny). Na s. 745-756: 14. Stanisław Trembecki jako historyk. Przydatek do dziejów literatury, z datą: 1859. Na s. 757-767: 15. Legenda wieków (omówienie książki: Victor Hugo, La Légende des siècles), z datą: 1859. Na s. 768-773: 16. Wrażenia teatralne, z datą: 1859. Na s. 774-781: 17. O Szyllerze. Rzecz czytana na obchodzie uroczystym setnej rocznicy dnia urodzin jego, d. 10 listopada 1859 roku w Warszawie, z datą: 1895 (!, zamiast: 1859). Na s. 782-785: 18. Gazeta Codzienna w r. 1818 i 1819, z datą: 1859. Na s. 786-929: 19. Władysław Syrokomla. Ludwik Kondratowicz ur. dnia 17 września 1823 roku, zmarł dnia 15 września 1862 roku, z datą: Warszawa, d. 3 grudnia 1862 r. Na s. 930-936: 20. O Romantyźmie polskim z powodu art. F. K. w Ateneum, z datą: 1876. Na s. 937-960: Dodatek. Spis chronologiczny utworów J. I. Kraszewskiego (1830-1887). (W spisie rzeczy tytuł rozszerzony, ujawniający autora spisu: ... ułożony przez P. Chmielowskiego). W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 357, podano rok wydania oddziału X: 1895. Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. (def.) - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
Całość:
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887).
Wybór pism. Oddział I. Powieści sielskie poprzedzone wstępem krytycznym Kazimierza Kaszewskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska).
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1884,
w 8ce, str. LXVII, 1 nl., 547, 1 nl. (spis rzeczy); rub. 1,50.
Na okładce pod tytułem wymienione tytuły utworów: Ulana. Budnik. Ostap Bondarczuk. Jaryna. Ładowa Pieczara. Jermoła.
Na s. V-LXVII: Wstęp krytyczny, z podpisem: Kazimierz Kaszewski.
N s. 1-73: Ulana. Powieść poleska (w tym na s. 1 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Dnia 6 Stycznia 1874 roku. Drezno. J. I. Kraszewski).
Na s. 75-151: Budnik. Obrazek (w tym na s. 75 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Dnia 6 Stycznia 1874 roku. Drezno. J. I. Kraszewski).
Na s. 153-330: Ostap Bondarczuk i Jaryna (w tym na s. 153 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Dnia 5 Grudnia 1874 roku. Drezno. J. I. Kraszewski; na s. 155-238: Część pierwsza. Ostap Bondarczuk; na s. 239-330: Część druga. Jaryna; na s. 239 pod tytułem dedykacja: Józefowi Korzeniowskiemu przypisał autor; na s. 330 pod tekstem: Hubin, Czerwiec, 1849).
Na s. 331-425: Ładowa Pieczara, z datą: Hubin - Wrzesień, 1851. Luty, 1852 (w tym na s. 331 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Drezno 1872. J. I. Kraszewski; na s. 332 dedykacja: Do mego kochanego brata Kajetana Kraszewskiego w Romanowie, z datą i podpisem: Twój Józef. 9 października 1851. Hubin).
Na s. 427-547: Jermoła (w tym na s. 427 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Drezno 1872. J. I. Kraszewski; na s. 428 dedykacja dla Ludwika Kondratowicza: Władysławowi Syrokomli tę przyjacielską pamiątkę przesyła autor, z datą: Żytomierz, 1855).
Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Nar. - Lub.Un.Kat. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un.
- Toż. Oddział II. Powieści szlacheckie poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1885, w 8ce, str. XXVI, 505, 1 nl. (spis rzeczy); rub. 1,50.
Na okładce pod tytułem wymienione tytuły utworów: Ostatni z Siekierzyńskich. Dwa światy.
Na s. V-XXVI: Wstęp. Szlachta i panowie w powieściach Kraszewskiego, z podpisem: P. Chmielowski.
Na s. 1-132: Ostatni z Siekierzyńskich. Historya szlachecka, z datą: Hubin, Czerwiec, lipiec, 1850 (w tym na s. 1-2 wstęp autora bez tytułu, z datą: 15 sierpnia, 1872. Drezno. J. I. Kraszewski; na s. 3 dedykacja dla Ludwika Kondratowicza: Władysławowi Syrokomli na pamiątkę bytności jego w Hubinie przesyła Autor).
Na s. 133-505: Dwa światy. Powieść (w tym na s. 133 wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: Drezno, maj 1871 r.; na s. 135 dedykacja: Nieznajomym przyjaciołom posyła Autor, z datą: Żytomierz, d. 14 lutego 1855 r.)
Gdańsk - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Oddział III. Powieści społeczne poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1886, w 8ce, str. XXV, 1 nl., 604, 1 nl. (spis rzeczy); rub. 1,50.
Na s. V-XXV: Wstęp. Tendencye w utworach Kraszewskiego, z podpisem: P. Chmielowski.
Na s. 1-412: Boża Czeladka, z datą pod tekstem: 1856 (w tym na s. 2 dedykacja: Ignacemu Chodźce Autorowi Obrazów Litewskich w dowód wysokiego poważania dla człowieka i pisarza poświęca Autor).
Na s. 413-604: Szalona.
Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Tor.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Oddział IV. Powieści z dziejów rzymskich poprzedzone wstępem krytycznym przez Tadeusza Korzona. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1887, w 8ce, str. XLV, 3 nl. (spis rzeczy), 448; rub. 1,50.
Na s. V-XLV: Wstęp, z podpisem: Tadeusz Korzon.
Na s. 1-304: Capreä i Roma (w tym na s. 2 dedykacja dla Józefa Kremera: Autorowi Listów z Krakowa Dr. Kremerowi w dowód głębokiego szacunku przesyła autor, z datą: Drezno 1875; na s. 3-4 wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: Drezno, 1875 r.; na s. 5-6 wstęp autora bez podpisu, pt.: Słówko wstępne, z datą: D. 8 czerwca 1859 z Żytomierza; na s. 302 pod tekstem: Żytomierz d. 19 czerwca 1859).
Na s. 305-448: Rzym za Nerona. Obrazy historyczne (w tym na s. 307-309 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: J. I. K. 1864 w grudniu).
Gdańsk - Jag. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK (def.) - Tor.Un. - Śl. (?) - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Oddział V. Powieści z czasów saskich poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1888, w 8ce, str. XL, 801, 2 nl. (spis rzeczy); rub. 2.
Na s. V-XL: Wstęp. Powieści Kraszewskiego z czasów saskich, z podpisem: Piotr Chmielowski.
Na s. 1-296: Hrabina Cosel, z datą: 1873.
Na s. 297-547: Brühl, z datą: 1874.
Na s. 549-801: Z siedmioletniej wojny, z datą: 1875.
Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Lub.Un.Kat. (def.) - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Oddział VI. Nowele, obrazki i fantazye porządkiem chronologicznym ułożone i wstępem krytycznym poprzedzone przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1890, w 8ce, str. XIX, 1 nl., 669, 3 nl. (spis rzeczy); rub. 2,25.
Znane są dwa warianty, różniące się datą cenzury (17 II 1890 lub 12 VIII 1890), opracowaniem graficznym strony tytułowej oraz odmiennym zapisem inicjałów autora.
Na s. V-XIX: Wstęp. Artyzm w powieściach Kraszewskiego, z podpisem: Piotr Chmielowski.
Na s. 3-9: 1. Biografia Sokalskiego Organisty, z datą: 1830.
Na s. 10-13: 2. Wieczór czyli przypadki peruki, z datą: 1830. (Wyimek z: Dwa a dwa cztery czyli piekarz i jego rodzina).
Na s. 13-15: 3. Podróż po mojej szkatułce. Dziwactwo, z datą: Grudzień 1831 r.
Na s. 16-27: 4. Imieniny. Obrazek historyczny, z datą: r. 1831. Wilno. (Wyimek z: Wędrówki literackie).
Na s. 28-42: 5. Marya, z datą: 1832. (Wyimek z: Kościół Święto-Michalski w Wilnie).
Na s. 43-46: 6. Majster i czeladnik, z datą: 1833.
Na s. 47-52: 7. O babie kościelnej, z datą: 1833. (Wyimek z: Improwizacje dla moich przyjaciół).
Na s. 53-60: 8. Raj i piekło. Fantasmagorya historyczna. 1529-1749, z datą: 1834.
Na s. 61-67: 9. Było nas dwoje. Improwizacya fantastyczna, z datą: 18 września 1835. Wilno. (Dodatek do powieści: Cztery wesela, wyd. II, 1841).
Na s. 68-75: 10. Pożar zamku wileńskiego. Szkic historyczny, z datą: 1836.
Na s. 76-92: 11. Pińsk i Pińszczyzna, z datą: 1837. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy).
Na s. 93-100: 12. Tatarzy na weselu. Historyjka, z datą: Dubno, 1837, wrzesień.
Na s. 101-106: 13. Iako Sathan kusił pustelnika na puszcze. Legenda, kthorą opowiedał Pan Mikołay Rey z Nagłowice u Pana Pszonki na Babinie, z datą: 1837. (Dodatek do powieści: Ostatnia z książąt słuckich).
Na s. 107-111: 14. Życie po śmierci. Powieść pijaka, z datą: Omelno d. 11 sierpnia 1838. (Wyimek z: Latarnia czarnoksięska).
Na s. 112-117: 15. Pracownia Suchodolskiego, z datą: Warszawa, październik 1838.
Na s. 118-123: 16. Jarmark w Janówce, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy).
Na s. 124-129: 17. Ossowa Felińskiego, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy).
Na s. 130-134: 18. Osada Sernicka, z datą: 1839 (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy).
Na s. 135-139: 19. Karczmy, Żydzi, Drogi, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy).
Na s. 140-144: 20. Włościanie, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy).
Na s. 145-156: 21. Na Wołyń, z datą: 1839. (Wyimek z: Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy).
Na s. 157-159: 22. Dumania, z datą: 1839. (Wyimek z: Poeta i świat).
Na s. 160-163: 23. Wiściarze, z datą: Omelno, 15 sierpnia 1839 r.
Na s. 164-170: 24. Obrazki z natury, z datą: Dnia 20 września 1839. Omelno.
Na s. 171-176: 25. Dziady i Baby, z datą: Omelno d. 10 paździer. 1839 r.
Na s. 177-182: 26. Stańczyk. Biografia, z datą: 1839. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne).
Na s. 183-196: 27. Wieczór w Czarnym-Lesie, z datą: Gródek 20 lipca 1840 r. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne).
Na s. 197-205: 28. Marcin Kaptur. Szkic historyczny z XVI wieku, z datą: 1840. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne.
Na s. 206-213: 29. Dorotka, z datą: 1840 październik Gródek. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne).
Na s. 214-219: 30. Literat na prowincyi. List do wydawcy Tygodnika Petersburskiego, z datą: Gródek, 24 lutego 1841 r.
Na s. 220-232: 31. Adam. Wspomnienie akademickie, z datą: 18 października 1842 r. Gródek. (Wyimek z: Pamiętniki nieznajomego).
Na s. 233-257: 32. Historya Herszka, z datą: 1843. (Wyimek z: Latarnia czarnoksięska).
Na s. 258-269: 33. Wspomnienia pana Szambelana, z datą: 1848. (Wyimek z: Okruszyny).
Na s. 270-280: 34. Sobieradzka, z datą: Około r. 1850. (Wyimek z: Typy i charaktery).
Na s. 281-291: 35. Motyl, z datą: Około r. 1850. (Wyimek z: Typy i charaktery).
Na s. 292-300: 36. Pieśń życia. Fragment, z datą: 1854 r. (Wyimek z: Podróż do miasteczka).
Na s. 301-319: 37. Historya prawdziwa o Janie Dubeltowym, z datą: 1855. (Wyimek z: Podróż do miasteczka).
Na s. 320-345: 38. Abracadabra. Charakter, z datą: 1856.
Na s. 346-371: 39. Leonia. Fantazya, z datą: Żytomierz 30 marca 1857 roku. (Wyimek z: Mogiły).
Na s. 372-384: 40. Paroch, z datą: 1857. (Wyimek z: Metamorfozy).
Na s. 385-397: 41. Żywot i przygody Imci Pana Józefa Gabryela z Gozda Hrabi Gozdzkiego, Wojewodzica Podlaskiego. Urywek, z datą: 1859.
Na s. 398-400: 42. Kobieta. Fragment, z datą: 1861.
Na s. 401-414: 43. Nauczyciele sieroty. Bajka, z datą: Drezno, 3 maja 1865 (na s. 407, pod cz. I); 1866 (na s. 414, pod cz. II).
Na s. 415-422: 44. Profesor Milczek. Historyjka, z datą: Drezno, 15 sierpnia 1872 r.
Na s. 423-431: 45. Skarb, z datą: 1873.
Na s. 432-441: 46. Historya cmentarna, z datą: 1874.
Na s. 442-456: 47. Pan starosta kaniowski. Z papierów po Glince, z datą: 1875.
Na s. 457-465: 48. Dawny palestrant, z datą: 1877. (Wyimek z: Typy i charaktery).
Na s. 466-498: 49. Upior. Opowiadanie przy kominku, z datą: 3 sierpnia 1877. Drezno.
Na s. 499-533: 50. Z dziennika starego dziada, z datą: 1878.
Na s. 534-544: 51. Łoktek (!) na łożu śmierci, z datą: 1881. (Wyimek z: Król chłopów).
Na s. 545-559: 52. Jak się dawniej listy pisały, z datą: 1882. (Wyimek z: Mozaika).
Na s. 560-572: 53. Koncert w Krynicy, z datą: 1882. (Wyimek z: Mozaika).
Na s. 573-594: 54. Dowmund. Kartka z życia artysty, z datą: 1883.
Na s. 595-619: 55. Radca Maciek. Nowella, z datą: 1884.
Na s. 620-632: 56. Trzej królowie. Wspomnienie akademickie, napisane w twierdzy magdeburskiej, z datą: 1885.
Na s. 633-636: 57. Disce. Fragment, z datą: San Remo, d. 12 listopada 1886 r. w nocy.
Na s. 637-649: 58. Psiarek. Opowiadanie, z datą: 1886.
Na s. 650-657: 59. Rejent Wątróbka, z datą: 1886.
Na s. 658-669: 60. W oknie. Poemat żałobny, z datą: 1886.
Gdańsk - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Ks.Kop. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Oddział VII. Utwory dramatyczne poprzedzone wstępem krytycznym przez Władysława Bogusławskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1890, w 8ce, str. 442 (strona 26 mylnie oznaczona jako 10), 1 nl. (spis rzeczy).
Na s. 5-21: Wstęp. Twórczość dramatyczna Kraszewskiego, z podpisem: Władysław Bogusławski.
Na s. 23-167: Miód kasztelański: komedya kontuszowa w pięciu aktach prozą (w tym na s. 25-26, mylnie oznaczonej jako 10, wstęp autora bez tytułu i podpisu, z datą: Dnia 15 grudnia 1859 roku. Zytomierz (!)).
Na s. 169-255: Ciepła wdówka komedya we trzech aktach wierszem, z datą: Drezno 1866. Kwiecień.
Na s. 257-297: Kosa i kamień, przysłowie dramatyczne.
Na s. 299-375: Panie Kochanku, anegdota dramatyczna we trzech aktach (w tym na s. 301 dedykacja: Szanownemu Panu Janowi Konstantemu Żupańskiemu w dowód przyjaźni i szacunku dla Jego zasług obywatelskich tę drobnostkę, na pamiątkę pobytu w Poznaniu w maju 1867 r. przesyła z pozdrowieniem Autor; na s. 303 wstęp autora bez tytułu, z datą i podpisem: Drezno 3 czerwca 1867. J. K.).
Na s. 377-442: Radziwiłł w gościnie, anegdota dramatyczna we trzech aktach (w tym na s. 379 dedykacja: Do pana Wincentego Rapackiego, z datą i podpisem: ... sługę waszego: J. I. Kraszewskiego. Drezno, 15. grudnia 1870).
Ob. też niżej wariant wydawniczy (1891).
Gdańsk - Lub.Un.Kat. - Łop. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Warsz.Un.
- Toż. Oddział VII. Utwory dramatyczne poprzedzone wstępem krytycznym przez Władysława Bogusławskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, pod kierunkiem Redakcyi Kłosów, 1891, w 8ce, str. 442, 1 nl. (spis rzeczy).; rub. 1,50.
Wariant wydawniczy (inny rok wydania i data cenzury, odmienne opracowanie graficzne strony tytułowej, na s. 20 i 22 tekst częściowo zmieniony, na s. 26 poprawiono błąd paginacji).
Na s. 1 (kontrtytułowej) zachowano rok wydania: 1890.
Kórnik - Nar. - Romanów, Muz.JIK - Wrocł.Un.
- Toż. Oddział VIII. Kartki z podróży 1858-1864 poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, 1892, w 8ce, str. XVIII, 911, 1 nl., XIII (spis rzeczy); rub. 3.
Znane są dwa warianty, różniące się datą cenzury (1 XI 1891 lub 4 V 1892) oraz opracowaniem graficznym strony tytułowej.
Na s. V-XVIII: Wstęp. Kraszewski jako podróżopisarz, z podpisem: Piotr Chmielowski.
Gdańsk - Inst.Bad.Lit. - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Nar. - Ossol. - Płock - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.TPN - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Oddział IX. Zarysy społeczne poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, 1893, w 8ce, str. XXI, 1 nl., 808, 2 nl. (spis rzeczy); rub. 3.
Na s. V-XXI: Wstęp. Poglądy społeczne Kraszewskiego, z datą i podpisem: 31 maja 1891 r. Piotr Chmielowski.
Na s. 3-49: 1. Asmodeusz w roku 1837 (w tym na s. 44-46 list Józefa Emanuela Przecławskiego).
Na s. 50-74: 2. Choroby moralne XIX wieku.
Na s. 75-91: 3. Synowie wieku, z datą pod tekstem: 1842.
Na s. 92-127: 4. Rodzina (omówienie książki: Frederic Béchard, De la famille), z datą: Hubin, 29 lipca 1851. (Wyimek z: Okruszyny).
Na s. 128-154: 5. Gospodarstwo krajowe (omówienie czasopisma: Roczniki Gospodarstwa Krajowego, 1842-1851), z datą: Hubin, 8 sierpnia 1851.
Na s. 155-193: 6. Wieczory z r. 1858. (Wyimek z: Wieczory wołyńskie).
Na s. 194-247: 7. Artykuły z Gazety Codziennej r. 1859.
Na s. 248-294: 8. Artykuły z Gazety Codziennej r. 1860.
Na s. 295-354: 9. Odczyty o cywilizacyi w Polsce.
Na s. 355-482: 10. Artykuły z Gazety Codziennej 1861 r.
Na s. 483-640: X (!, zamiast: 11). Listy z Mokotowskiej ulicy.
Na s. 641-808: 12. Listy z podróży.
Gdańsk - Jag. - Kórnik - Lub.Un.Kat. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.
- Toż. Oddział X. Studya i szkice literackie poprzedzone wstępem krytycznym i opatrzone spisem chronologicznym dzieł autora przez Piotra Chmielowskiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów literatury europejskiej. Literatura polska). Tamże, własność, nakł. i druk. S. Lewentala, 1894, w 8ce, str. XXIV, 960, 2 nl. (spis rzeczy); rub. 3,60.
Na s. V-XXIV: Wstęp. Poglądy literackie J. I. Kraszewskiego, z datą i podpisem: 27 września 1894. Piotr Chmielowski.
Na s. 3-7: 1. Rzut oka na ścieżkę, którą poszedłem, z datą i podpisem: Pisałem dnia 1 kwietnia 1832 roku w Wilnie. K. F. Pasternak. (Wyimek z: Dwa a dwa cztery czyli piekarz i jego rodzina).
Na s. 8-22: 2. O polskich romansopisarzach, z datą: 1836.
Na s. 23-31: 3. Jak się robią książki nowe z starych książek. Rzecz o kradzieży literackiej, z datą: Dołhe. Dnia 26 kwietnia 1837 r.
Na s. 32-82: 4. O Stryjkowskim i jego kronice, z datą: 1839. (Dodatek do monografii: Wilno od początków jego do roku 1750).
Na s. 83-104: 5. Literatura i krytyka M. Grabowskiego, z datą: Kisiele, 8 sierpnia 1839.
Na s. 105-146: 6. Hamlet w przekładzie Kefalińskiego.
Na s. 147-159: 7. Gawędki o sztuce.
Na s. 160-171: 8. Spojrzenie na dzisiejszą literaturę polską, z datą: Gródek, 12 sierpnia 1840.
Na s. 172-292: 9. Studya literackie.
Na s. 293-451: 10. Nowe studya literackie.
Na s. 452-498: 11. Karykatury historyczne. (Wyimek z: Powiastki i obrazki historyczne).
Na s. 499-514: 12. Słówko o Kazimierzu Brodzińskim, z datą: d. 3 sierpnia 1844. Gródek.
Na s. 515-744: 13. Listy literackie. (Obejmuje m.in. wyimki z: Okruszyny).
Na s. 745-756: 14. Stanisław Trembecki jako historyk. Przydatek do dziejów literatury, z datą: 1859.
Na s. 757-767: 15. Legenda wieków (omówienie książki: Victor Hugo, La Légende des siècles), z datą: 1859.
Na s. 768-773: 16. Wrażenia teatralne, z datą: 1859.
Na s. 774-781: 17. O Szyllerze. Rzecz czytana na obchodzie uroczystym setnej rocznicy dnia urodzin jego, d. 10 listopada 1859 roku w Warszawie, z datą: 1895 (!, zamiast: 1859).
Na s. 782-785: 18. Gazeta Codzienna w r. 1818 i 1819, z datą: 1859.
Na s. 786-929: 19. Władysław Syrokomla. Ludwik Kondratowicz ur. dnia 17 września 1823 roku, zmarł dnia 15 września 1862 roku, z datą: Warszawa, d. 3 grudnia 1862 r.
Na s. 930-936: 20. O Romantyźmie polskim z powodu art. F. K. w Ateneum, z datą: 1876.
Na s. 937-960: Dodatek. Spis chronologiczny utworów J. I. Kraszewskiego (1830-1887). (W spisie rzeczy tytuł rozszerzony, ujawniający autora spisu: ... ułożony przez P. Chmielowskiego).
W pierwszym wydaniu Bibliografii Polskiej XIX st., 1881-1900, t. II, Kraków 1907, s. 357, podano rok wydania oddziału X: 1895.
Jag. - Lub.Un.Kat. - Łop. (def.) - Nar. - Ossol. - Pozn.Bibl.Racz. - Pozn.Un. - Romanów, Muz.JIK - Śl. - Tor.Un. - Warsz.Un. - Wrocł.Un.