Nazwisko i imię:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Tytuł:
Nad mogiłą. Pamięci J. I. Kraszewskiego.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Komitetu Stypendjalnego, Druk. A. Koziańskiego, 1887,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8; cent. 15. Wierszem. — Dochód przeznacza się na utworzenie funduszu stypendyalnego im. J. I. Kraszewskiego dla Polek chcących się kształcić w wyższych zakładach naukowych. Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl.
Całość:
Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910).
Nad mogiłą. Pamięci J. I. Kraszewskiego.
Kraków, nakł. Komitetu Stypendjalnego, Druk. A. Koziańskiego, 1887,
w 8ce, str. 8; cent. 15.
Wierszem. — Dochód przeznacza się na utworzenie funduszu stypendyalnego im. J. I. Kraszewskiego dla Polek chcących się kształcić w wyższych zakładach naukowych.
Ak. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl.