Nazwisko i imię:
Abraham Władysław (1860–1941).
Opis/komentarz:
obacz Archiwum Komisyi Histor. Ak. Um. w Krakowie; Biblioteka Warsz.; Czas; Księga pam. Uniw. Lwowskiego (1900); Kwartalnik Historyczny; Przegląd Akadem. (Kraków); Przegląd Polski (Kraków); Przegląd Prawa i Administracji (Lwów); Przegląd Sądowy i Admin. (1889); Nowa Reforma (Kraków); Rozprawy i Sprawozd. Wydziału Hist.-Filozof. Ak. Um. w Krakowie; Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Ak. Um. w Krakowie; Sprawozdania Komisyi do Badania Hist. Sztuki w Polsce; Stenograficzne Sprawozdanie z V sesyi VII peryodu Sejmu Krajowego Król. Galicyi i Lodomeryi (1900).
Całość:
Abraham Władysław (1860–1941).
obacz Archiwum Komisyi Histor. Ak. Um. w Krakowie; Biblioteka Warsz.; Czas; Księga pam. Uniw. Lwowskiego (1900); Kwartalnik Historyczny; Przegląd Akadem. (Kraków); Przegląd Polski (Kraków); Przegląd Prawa i Administracji (Lwów); Przegląd Sądowy i Admin. (1889); Nowa Reforma (Kraków); Rozprawy i Sprawozd. Wydziału Hist.-Filozof. Ak. Um. w Krakowie; Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Ak. Um. w Krakowie; Sprawozdania Komisyi do Badania Hist. Sztuki w Polsce; Stenograficzne Sprawozdanie z V sesyi VII peryodu Sejmu Krajowego Król. Galicyi i Lodomeryi (1900).