Nazwisko i imię:
Kraszewski Antoni Feliks (1797-1870).
Tytuł:
Wiersz na dowod niewygasļéy (!) przyjaźni imieniem grona przyjacioł akademicznych ofiarowany Hippolitowi Potrykowskiemu kandydatowi praw przy jego odieżdzie (!) z Akademii Wrocławskiéy złożony przez F. Antoniego Kraszewskiego. Roku 1817 dnia 4. Sierpnia.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Körna, 1817,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl. Lub.Un.Kat.
Całość:
Kraszewski Antoni Feliks (1797-1870).
Wiersz na dowod niewygasļéy (!) przyjaźni imieniem grona przyjacioł akademicznych ofiarowany Hippolitowi Potrykowskiemu kandydatowi praw przy jego odieżdzie (!) z Akademii Wrocławskiéy złożony przez F. Antoniego Kraszewskiego. Roku 1817 dnia 4. Sierpnia.
Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Körna, 1817,
w 8ce, str. 4 nl.
Lub.Un.Kat.