Nazwisko i imię:
Braniccy,
Opis/komentarz:
ob. Młodecki Józ. (1870); Preis-Courant (1867).
Całość:
Braniccy,
ob. Młodecki Józ. (1870); Preis-Courant (1867).