Nazwisko i imię:
Konopacki Szymon (1790—1884).
Opis/komentarz:
obacz Athenaeum (Wilno); Biblioteka do mowa (Żytomierz); Biblioteka dzieł wyborowych (Warsz.); Biblioteka Warszawska; Biruta (Wilno 1838); Czytelnia Niedzielna (Warsz.); Dodatek literacki do Czasu (Krak. 1890); Dziennik Warszawski (1825—1829); Dziennik Warszawski (1852—1855); Encyklopedya powszechna (Warsz.); Gazeta Codzienna (Warsz. 1856, 1860); Gazeta W. X. Poznańskiego (1841); Gazeta Warszawska (1857, 1859); Groza Sylwester (Pamiątki 1848); Gwiazda. Xiażka składkowa (Kijów 1848, 1849); Iliński J. S. (Le solitaire 1835); Iwanowski Eustachy (Rozmowy 1873); Kaczkowski K. M. (Wspomnienia 1848); Kłosy (Warsz. 1867, 1881, 1884); Kolenda na rok 1825 (Warsz.); Kolenda na rok 1828 (Warsz.); Kronika Rodzinna (Warsz. 1867); Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych (Warsz. 1858); Kurier dla Płci Pięknej (Warsz. 1823); Magazyn Mód i Nowości (Warsz. 1860); Moniuszko Stanisław (IV Śpiewnik domowy 1855); Mrówka Poznańska (1821); Noworocznik Literacki (Petersb. 1838); Ondyna Druskiennickich Źródeł (Grodno 1846); Pamiętnik Lwowski (1816—1819); Pamiętnik Warszawski (1816—1818); Pieńkiewicz Adam (Wybór 1835—1836); Piśmiennictwo Krajowe (Warsz. 1842); Rozmaitości (Lwów 1827—1828); Rozmaitości Warszawskie (1827); Teka Wileńska t. V (1858); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1869); Tygodnik Petersburski (1837); Tygodnik Polski i Zagraniczny (Warsz. 1819); Tygodnik Wileński (1816); Wanda (Warsz. 1821); Wieniec. Pismo zbiorowe ofiarowane St. Jachowiczowi (1857); Zorza (Warsz. 1871). W rękopisie zostawił przekład Telemaka F. Fénelona.
Całość:
Konopacki Szymon (1790—1884).
obacz Athenaeum (Wilno); Biblioteka do mowa (Żytomierz); Biblioteka dzieł wyborowych (Warsz.); Biblioteka Warszawska; Biruta (Wilno 1838); Czytelnia Niedzielna (Warsz.); Dodatek literacki do Czasu (Krak. 1890); Dziennik Warszawski (1825—1829); Dziennik Warszawski (1852—1855); Encyklopedya powszechna (Warsz.); Gazeta Codzienna (Warsz. 1856, 1860); Gazeta W. X. Poznańskiego (1841); Gazeta Warszawska (1857, 1859); Groza Sylwester (Pamiątki 1848); Gwiazda. Xiażka składkowa (Kijów 1848, 1849); Iliński J. S. (Le solitaire 1835); Iwanowski Eustachy (Rozmowy 1873); Kaczkowski K. M. (Wspomnienia 1848); Kłosy (Warsz. 1867, 1881, 1884); Kolenda na rok 1825 (Warsz.); Kolenda na rok 1828 (Warsz.); Kronika Rodzinna (Warsz. 1867); Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych (Warsz. 1858); Kurier dla Płci Pięknej (Warsz. 1823); Magazyn Mód i Nowości (Warsz. 1860); Moniuszko Stanisław (IV Śpiewnik domowy 1855); Mrówka Poznańska (1821); Noworocznik Literacki (Petersb. 1838); Ondyna Druskiennickich Źródeł (Grodno 1846); Pamiętnik Lwowski (1816—1819); Pamiętnik Warszawski (1816—1818); Pieńkiewicz Adam (Wybór 1835—1836); Piśmiennictwo Krajowe (Warsz. 1842); Rozmaitości (Lwów 1827—1828); Rozmaitości Warszawskie (1827); Teka Wileńska t. V (1858); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1869); Tygodnik Petersburski (1837); Tygodnik Polski i Zagraniczny (Warsz. 1819); Tygodnik Wileński (1816); Wanda (Warsz. 1821); Wieniec. Pismo zbiorowe ofiarowane St. Jachowiczowi (1857); Zorza (Warsz. 1871).
W rękopisie zostawił przekład Telemaka F. Fénelona.