Nazwisko i imię:
Konopacki Szymon (1790—1884).
Tytuł:
Święty Stanisław. Powieść poetyczna. (Odb. z Athenaeum).
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga księgarza i typografa Wileń. Cesarskiéj Med. Chir. Akad. i Typografa Szkół Białoruskiego Naukowego Wydziału], 1842,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 2 nl., 38; złp. 2. Czart. — Gdańsk — Jag. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Konopacki Szymon (1790—1884).
Święty Stanisław. Powieść poetyczna. (Odb. z Athenaeum).
Tamże [Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga księgarza i typografa Wileń. Cesarskiéj Med. Chir. Akad. i Typografa Szkół Białoruskiego Naukowego Wydziału], 1842,
w 12ce, str. 2 nl., 38; złp. 2.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Nar. — Ossol. — Tor.Un. — Warsz.Un.