Nazwisko i imię:
Konopacki Szymon (1790—1884).
Tytuł:
Chronologja dziejów Królestwa Polskiego dla młodego pokolenia. Ułożył... Tom I — Tom II. (Biblioteka domowa, oddział nauk historycznych).
Miejsce i rok wydania:
Żytomiérz, nakł. Spółki Wydawniczo-Księgarskiéj, Druk. i Litogr. p. f. Kwiatkowskiego, Chrząszcza i K., 1860,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 10 nl., CXV, 3 nl., 218; 340, 4 nl., 73 (Dodatek do Chronologii dziejów Królestwa Polskiego: Spis alfabetyczny przedmiotów w 2 tomach tej Chronologii zawartych, wyd. i nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego); cena za 2 tomy rs. 2, cena dodatku kop. 20. Dedykowana przez autora Franciszkowi Skibickiemu. Na str. III—IV: Szymon Konopacki: Do PP. Karola Kaczkowskiego, Leona Lipkowskiego i Aleksandra Grozy; na str. VII—CXV: Treść praw pospolitych Królestwa Polskiego. Ak. — Czart. — Gdańsk — Kórnik — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż ułożył i wydał ... Edycya druga z poprawą i dodatkami z tegoczesnych autorów czerpanemi. Tom pierwszy — Tom drugi. Poznań, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1878, w 8ce, str. 8 nl., CIX, 1 nl., 194, 1 nl.; 4 nl., 277, 1 nl., 70 (Spis alfabetyczny przedmiotów zawartych w Chronologii); za 2 tomy: marek 12. Poświęcona pamięci Franciszka Skibickiego. Na str. I—CIX: Treść praw niegdyś pospolitych Królestwa Polskiego jako wstęp do Chronologji. Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Śl. — Wrocł.Un.
Całość:
Konopacki Szymon (1790—1884).
Chronologja dziejów Królestwa Polskiego dla młodego pokolenia. Ułożył... Tom I — Tom II. (Biblioteka domowa, oddział nauk historycznych).
Żytomiérz, nakł. Spółki Wydawniczo-Księgarskiéj, Druk. i Litogr. p. f. Kwiatkowskiego, Chrząszcza i K., 1860,
w 12ce, str. 10 nl., CXV, 3 nl., 218; 340, 4 nl., 73 (Dodatek do Chronologii dziejów Królestwa Polskiego: Spis alfabetyczny przedmiotów w 2 tomach tej Chronologii zawartych, wyd. i nakł. Księgarni Jana Hussarowskiego); cena za 2 tomy rs. 2, cena dodatku kop. 20.
Dedykowana przez autora Franciszkowi Skibickiemu. Na str. III—IV: Szymon Konopacki: Do PP. Karola Kaczkowskiego, Leona Lipkowskiego i Aleksandra Grozy; na str. VII—CXV: Treść praw pospolitych Królestwa Polskiego.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Kórnik — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż ułożył i wydał ... Edycya druga z poprawą i dodatkami z tegoczesnych autorów czerpanemi. Tom pierwszy — Tom drugi. Poznań, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1878, w 8ce, str. 8 nl., CIX, 1 nl., 194, 1 nl.; 4 nl., 277, 1 nl., 70 (Spis alfabetyczny przedmiotów zawartych w Chronologii); za 2 tomy: marek 12.
Poświęcona pamięci Franciszka Skibickiego.
Na str. I—CIX: Treść praw niegdyś pospolitych Królestwa Polskiego jako wstęp do Chronologji.
Czart. — Gdańsk — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Śl. — Wrocł.Un.