Nazwisko i imię:
Konopacki K.
Opis/komentarz:
ob. Gazeta Przemysłowo-Rzemies'lnicza (Warsz. 1892).
Całość:
Konopacki K.
ob. Gazeta Przemysłowo-Rzemies'lnicza (Warsz. 1892).