Nazwisko i imię:
Konkurs im. Adama Helbicha.
Opis/komentarz:
ob. Bieliński Józef (Stan nauk lekarskich 1888, 1889).
Całość:
Konkurs im. Adama Helbicha.
ob. Bieliński Józef (Stan nauk lekarskich 1888, 1889).