Nazwisko i imię:
Konkurs Gazety Sądowej.
Opis/komentarz:
ob. Koczanowicz Mieczysław (Prawo 1896).
Całość:
Konkurs Gazety Sądowej.
ob. Koczanowicz Mieczysław (Prawo 1896).