Nazwisko i imię:
Konkurencya.
Opis/komentarz:
ob. Könnemann Wilhelm (Wirtschafts-Verband 1896).
Całość:
Konkurencya.
ob. Könnemann Wilhelm (Wirtschafts-Verband 1896).