Nazwisko i imię:
Konkurenci młynarki.
Opis/komentarz:
ob. Ponson du Terrail Pierre Alexis (Diana 1884).
Całość:
Konkurenci młynarki.
ob. Ponson du Terrail Pierre Alexis (Diana 1884).