Nazwisko i imię:
Brandt Kazimierz (1839—?).
Opis/komentarz:
ob. Pamiętnik Tow. Nauk Ścisłych.
Całość:
Brandt Kazimierz (1839—?).
ob. Pamiętnik Tow. Nauk Ścisłych.