Nazwisko i imię:
Konkowski Aleksander Karol (żył na przełomie XVIII i XIX w.).
Tytuł:
Uwagi z powodu krytycznego rozbioru xięgi „Nauka Matematyki, Tom pierwszy obeymujący Arytmetykę” w Dzienniku wileńskim przez Pana Michała Polińskiego ogłoszonego, ob. Dziennika Tom poprzedni str. 83 i 168. (Nadb. z Dziennika Wileńskiego).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Wilno, 1816),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 69—77. Autor podpisany pod tekstem. Kórnik
Całość:
Konkowski Aleksander Karol (żył na przełomie XVIII i XIX w.).
Uwagi z powodu krytycznego rozbioru xięgi „Nauka Matematyki, Tom pierwszy obeymujący Arytmetykę” w Dzienniku wileńskim przez Pana Michała Polińskiego ogłoszonego, ob. Dziennika Tom poprzedni str. 83 i 168. (Nadb. z Dziennika Wileńskiego).
B. m. b. r. (Wilno, 1816),
w 8ce, str. 69—77.
Autor podpisany pod tekstem.
Kórnik