Nazwisko i imię:
Konkordat w Polsce.
Opis/komentarz:
obacz Brzeziński Józef (1893, Les concordats 1893); Słotwiński Feliks (O początku 1858).
Całość:
Konkordat w Polsce.
obacz Brzeziński Józef (1893, Les concordats 1893); Słotwiński Feliks (O początku 1858).