Nazwisko i imię:
Konkolowski (Konkolewski) Marcin ks.
Tytuł:
Krótki opis kuli ziemskiej zastosowany do użytku szkół początkowych przez Michała Markiewicza, prof. gimn.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Rzeszów, druk. i nakł. księgarni J. A. Pelara], 1875,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 97, 1 nl. Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego. Jag. — toż. Tamże, 1876, w 8ce, str. 97. Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego. Nar. — toż. Tamże, 1878, w 8ce, str. 97; cent. 36. Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego. Pozn.Un. — toż. Tamże, 1883, w 8ce, str. 97. Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego. Pozn.Un. — toż. Tamże, 1888, w 8ce, str. 96; hal. 60. Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego. Jag. — Pozn.Un.
Całość:
Konkolowski (Konkolewski) Marcin ks.
Krótki opis kuli ziemskiej zastosowany do użytku szkół początkowych przez Michała Markiewicza, prof. gimn.
Tamże [Rzeszów, druk. i nakł. księgarni J. A. Pelara], 1875,
w 12ce, str. 97, 1 nl.
Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego.
Jag.
— toż. Tamże, 1876, w 8ce, str. 97.
Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego.
Nar.
— toż. Tamże, 1878, w 8ce, str. 97; cent. 36. Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga.
Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego.
Pozn.Un.
— toż. Tamże, 1883, w 8ce, str. 97.
Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego.
Pozn.Un.
— toż. Tamże, 1888, w 8ce, str. 96; hal. 60.
Wyd. pod krypt. Ks. M. K. — Od str. 71: Część druga. Krótki rys dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem kraju rodzinnego.
Jag. — Pozn.Un.