Nazwisko i imię:
Bractwo górnicze.
Tytuł:
Bractwo górnicze dla kopalni węgla brunatnego Eustachego księcia Sanguszki w Grudny dolnej. Książka przynależności do Bractwa górniczego.
Miejsce i rok wydania:
Tarnów, nakładem Bractwa, druk. J. Styrny w Tarnowie, 1896,
Opis/komentarz:
str. 95. Jag.
Całość:
Bractwo górnicze.
Bractwo górnicze dla kopalni węgla brunatnego Eustachego księcia Sanguszki w Grudny dolnej. Książka przynależności do Bractwa górniczego.
Tarnów, nakładem Bractwa, druk. J. Styrny w Tarnowie, 1896,
str. 95.
Jag.