Nazwisko i imię:
Kollekcii.
Tytuł:
Kollekcii zoołogiczeskago kabinieta Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. I. Spisok tipicznych ekziemplarow ptic, po kotorym byli ustanowleny nowyje widy (Soczinienije) W. K. Taczanowskogo. Izdanije na sriedstwa Imp. Warsz. Uniw.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1894,
Opis/komentarz:
fol., str. 40. Petersb. Rosyjska Bibl.Nar. — toż. II. Spisok i opisanije kollekcii po biołogii nasiekomych N. W. Nasonowa. Tamże, 1894, fol., str. 2 nl., 62, 2 nl., tabl. 1 (litogr.). Warsz.Un. — toż. III. Spisok i opisanije kollekcii po biołogii ptic Priwislinskago Kraja A. M. Bykowa. Wypusk I. Tamże, 1896, fol, str. 4 nl., VIII, 120, tabl. 12. Nar. — toż. IV. Spisok i opisanije kollekcii po biołogii paukow. W. A. Wagnera, Priwat-Docenta Moskowskago Uniwiersitieta. Tamże, 1895, fol., str. 4 nl., 19, 1 nl., tabl. 2. Nar. — toż. VI. Spisok i opisanije ichtiołogiczeskoj kollekcii D. F. Sinicyna, Chranitiela Zoołogiczeskago Kabinieta. Tamże, 1900, fol., str. 2 nl., II, 57. Warsz. Un. — toż. VII. Spisok i opisanije kollekcii tiermitow (siem. Termitidae) K. K. Czerwinskogo. Tamże, 1901, fol., str. 10. Petersb. Rosyjska Bibl.Nar.
Całość:
Kollekcii.
Kollekcii zoołogiczeskago kabinieta Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. I. Spisok tipicznych ekziemplarow ptic, po kotorym byli ustanowleny nowyje widy (Soczinienije) W. K. Taczanowskogo. Izdanije na sriedstwa Imp. Warsz. Uniw.
Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1894,
fol., str. 40. Petersb. Rosyjska Bibl.Nar.
— toż. II. Spisok i opisanije kollekcii po biołogii nasiekomych N. W. Nasonowa. Tamże, 1894, fol., str. 2 nl., 62, 2 nl., tabl. 1 (litogr.).
Warsz.Un.
— toż. III. Spisok i opisanije kollekcii po biołogii ptic Priwislinskago Kraja A. M. Bykowa. Wypusk I. Tamże, 1896, fol, str. 4 nl., VIII, 120, tabl. 12.
Nar.
— toż. IV. Spisok i opisanije kollekcii po biołogii paukow. W. A. Wagnera, Priwat-Docenta Moskowskago Uniwiersitieta. Tamże, 1895, fol., str. 4 nl., 19, 1 nl., tabl. 2.
Nar.
— toż. VI. Spisok i opisanije ichtiołogiczeskoj kollekcii D. F. Sinicyna, Chranitiela Zoołogiczeskago Kabinieta. Tamże, 1900, fol., str. 2 nl., II, 57.
Warsz. Un.
— toż. VII. Spisok i opisanije kollekcii tiermitow (siem. Termitidae) K. K. Czerwinskogo. Tamże, 1901, fol., str. 10.
Petersb. Rosyjska Bibl.Nar.