Nazwisko i imię:
Bractwo Ś. Ś. Aniołów Stróżów,
Opis/komentarz:
ob. Koronka.
Całość:
Bractwo Ś. Ś. Aniołów Stróżów,
ob. Koronka.