Nazwisko i imię:
Kolejnictwo.
Opis/komentarz:
ob. Kolej.
Całość:
Kolejnictwo.
ob. Kolej.