Nazwisko i imię:
Bracławszczyzna,
Opis/komentarz:
ob. Rolle Ant. (Po inkursji kozackiej 1890).
Całość:
Bracławszczyzna,
ob. Rolle Ant. (Po inkursji kozackiej 1890).