Nazwisko i imię:
Kolej trudów.
Tytuł:
i rozmyślań, jakie człowiek pokonać musiał, nim z hieroglifów przyszedł do pisma głosów i brzmień, ...
Miejsce i rok wydania:
(Warszawa, 1859);
Opis/komentarz:
ob. Żochowski Feliks.
Całość:
Kolej trudów.
i rozmyślań, jakie człowiek pokonać musiał, nim z hieroglifów przyszedł do pisma głosów i brzmień, ...
(Warszawa, 1859);
ob. Żochowski Feliks.