Nazwisko i imię:
Kolej Warszawsko-Terespolska.
Opis/komentarz:
obacz Dokumenta dotyczące nadania drogi żelaznej (1864); Dokumienty otnosiaszczijesia k ustupkie w czastnoje władienije (b. r.); Droga żelazna; Instrukcija; Instrukcja; Obronie (W) pokrzywdzonych (1897); Otczot po Warszawsko-Tieriespolskomu Tiechniczeskomu żelezno-dorożnomu ucziliszczu (1891); Rozkład jazdy na drogach żelaznych (1875); Sobranije (Obszczeje) Akcionierow (1869—1889); Sprawozdanie z budowy (1869 i n.); Zgromadzenie ogólne zwyczajne akcyonaryuszów (1868—1889).
Całość:
Kolej Warszawsko-Terespolska.
obacz Dokumenta dotyczące nadania drogi żelaznej (1864); Dokumienty otnosiaszczijesia k ustupkie w czastnoje władienije (b. r.); Droga żelazna; Instrukcija; Instrukcja; Obronie (W) pokrzywdzonych (1897); Otczot po Warszawsko-Tieriespolskomu Tiechniczeskomu żelezno-dorożnomu ucziliszczu (1891); Rozkład jazdy na drogach żelaznych (1875); Sobranije (Obszczeje) Akcionierow (1869—1889); Sprawozdanie z budowy (1869 i n.); Zgromadzenie ogólne zwyczajne akcyonaryuszów (1868—1889).